1937-1938 წლებში რეპრესირებულთა სია

პირადი მონაცემები

საძიებელი რეპრესირებულის გვარი
საძიებელი რეპრესირებულის სახელი
საძიებელი რეპრესირებულის მამის სახელი
საძიებელი რეპრესირებულის დაბადების თარიღი
საძიებელი რეპრესირებულის დაბადების ადგილი
საძიებელი რეპრესირებულის საცხოვრებელი ადგილი
საძიებელი რეპრესირებულის პარტიულობა
საძიებელი რეპრესირებულის სამუშაო ადგილი
საძიებელი რეპრესირებულის ნასამართლეობა წარსულში
საძიებელი რეპრესირებულის წოდება წარსულში

დაპატიმრება

საძიებელი რეპრესირებულის ბრალდება
საძიებელი რეპრესირებულის დაპატიმრების თარიღი
რომელი ორგანო იძიებდა საძიებელი რეპრესირებულის საქმეს

გასამართლება

საძიებელი რეპრესირებულის სხდომის თარიღი
საძიებელი რეპრესირებულის განაჩენი
საძიებელი რეპრესირებულის განაჩენის აღსრულების თარიღი

სხვა მონაცემები

საძიებელი რეპრესირებულის რეაბილიტაცია
საძიებელი რეპრესირებულის დოსიეს შენიშვნა
გვარი სახელი მამის სახ. დაბადების თარ. ეროვნება დაპატიმრების თარ.
მოლოდცოვი ანდრეი ნიკოლოზის ძე 1898 წ. რუსი 31/07/1937 დოსიე
კლევცოვი ანდრეი ალექსანდრეს ძე 1903 წ. რუსი არ არის მითითებული დოსიე
ხრისტიჩი ანდრეი ფეოდორის ძე 1897 წ. უკრაინელი არ არის მითითებული დოსიე
პეროვი ანდრეი თეოდორის ძე 1909 წ. რუსი 14/06/1937 დოსიე
კარნიცკი ანდრეი იაკობის ძე 1897 წ. რუსი არ არის მითითებული დოსიე
გაგლოევი ანდრეი (რუტენ) ნესტორის ძე 1888 წ. ოსი არ არის მითითებული დოსიე
კეკელიძე ანდრია სამსონის ძე 1887 წ. ქართველი 23/06/1937 დოსიე
ჩიქოვანი ანდრია სამსონის ძე 1899 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
პარტენავა ანდრია მიხეილის ძე 1903 წ. ქართველი 05/06/1937 დოსიე
თვალთვაძე ანდრია ბესარიონის ძე 1904 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
გრიგორიევი ანდრია კონსტანტინეს ძე 1885 წ. რუსი არ არის მითითებული დოსიე
ფილია ანდრია სტეფანეს ძე 1902 წ. აფხაზი არ არის მითითებული დოსიე
ზორინი ანდრია აბრამის ძე 1900 წ. რუსი 14/07/1937 დოსიე
ჟვანია ანდრია ონისიმეს ძე 1909 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
დოლიძე ანდრია გიგას ძე 1878 წ. ქართველი 11/08/1937 დოსიე
ბუაჩიძე ანდრია გრიგორის ძე 1899 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ილენკო ანდრია გაბრიელის ძე 1886 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
კობიძე ანდრია ივანეს ძე 1882 წ. ქართველი 14/05/1937 დოსიე
სვანიძე ანდრია სიმონის ძე 1906 წ. ქართველი 09/07/1938 დოსიე
გაბუნია ანდრია ვიქტორის ძე 1891 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ხასალია (ხასაია) ანდრია კვაზას ძე 1894 წ. ქართველი 29/06/1937 დოსიე
ხოფერია ანდრია დიმიტრის ძე 1895 წ. არ არის მითითებული 27/04/1937 დოსიე
სახოკია ანდრია ექვთიმეს ძე 1889 წ. ქართველი 22/02/1937 დოსიე
ლომია ანდრია პეტრეს ძე 1893 წ. ქართველი 04/02/1937 დოსიე
გვინჩიძე ანდრია მელქისედეკის ძე 1901 წ. ქართველი 17/11/1937 დოსიე
სტუპინი ანდრია გრიგოლის ძე 1871 წ. რუსი არ არის მითითებული დოსიე
გაჩეჩილაძე ანდრია რაჟდენის ძე 1905 წ. ქართველი 11/03/1937 დოსიე
კვაჭაძე ანდრია ეფიმეს ძე 1895 წ. არ არის მითითებული 11/11/1936 დოსიე
კოპაძე ანდრო მიხეილის ძე 1902 წ. ქართველი 05/09/1937 დოსიე
სიამაშვილი ანდრო ალექსანდრეს ძე 1897 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ხუხუა ანდრო ზაქოს ძე 1900 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
გველესიანი ანდრო გიორგის ძე 1907 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ჩერნიავსკი ანდრო გაბრიელის ძე 1867 წ. რუსი არ არის მითითებული დოსიე
შავიშვილი ანდრო მიხეილის ძე 1907 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ჯაოშვილი ანდრო იასონის ძე 1908 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
მამიკონიანი ანდრონიკ არშაკის ძე 1906 წ. სომეხი 10/07/1937 დოსიე
მამიკონიანი ანდრონიკ ზაირმაირის ძე 1906 წ. სომეხი 28/02/1937 დოსიე
აგაბალიანი ანდრონიკ ლიბარიტის ძე 1904 წ. სომეხი 13/11/1937 დოსიე
ალექსანიანი ანდრონიკ არუთიუნის ძე 1900 წ. სომეხი არ არის მითითებული დოსიე
ნიჟარაძე ანეპოდისტი ასლანის ძე 1899 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
გოგიბერიძე (გოგობერიძე) ანთიმოზ ზოსიმეს ძე 1898 წ. ქართველი 15/12/1936 დოსიე
ვაჩაძე ანტიპე სერგეის ძე 1917 წ. ქართველი 28/05/1937 დოსიე
პეტროპავლოვსკი ანტონ ივანეს ძე 1893 წ. რუსი არ არის მითითებული დოსიე
ტოროშელიძე ანტონ ბესარიონის ძე 1890 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ბედეაშვილი ანტონ ივანეს ძე 1918 წ. ქართველი 27/07/1937 დოსიე
იაკობაშვილი ანტონ ლეონტის ძე 1903 წ. ქართველი 11/01/1938 დოსიე
ჩუკბარი ანტონ ივანეს ძე არ არის მითითებული არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
ერაბეკი ანტონ ანტონის ძე 1895 წ. გერმანელი 04/01/1938 დოსიე
იაკიმენკო ანტონ ტერენტის ძე 1900 წ. რუსი 26/01/1937 დოსიე
გილი ანტონ ანდრეის ძე 1894 წ. რუსი არ არის მითითებული დოსიე
ფოცხვერაშვილი ანტონ ილარიონის ძე 1905 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ჩარკვიანი ანტონ მელიტონის ძე 01/01/1902 ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
დათაშვილი ანტონ (ლენტო) ივანეს ძე 1900 ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
გოპფაუფი ანტონი ანდრიას ძე 1893 წ. გერმანელი არ არის მითითებული დოსიე
ოვიანი ანუშ-სუმბატ სუმბატის ასული არ არის მითითებული სომეხი არ არის მითითებული დოსიე
არზუმანიანი ანუშევან აგაფონის ძე 1904 წ. სომეხი 10/11/1937 დოსიე
სიმონიანი ანუშევან გიორგის ძე 1904 წ. სომეხი არ არის მითითებული დოსიე
იოსელიანი აპოლონ დავითის ძე 1885 წ. ქართველი 13/07/1937 დოსიე
ცინცაძე აპოლონ პარმენის ძე არ არის მითითებული არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
ქეიდია აპოლონ პეტრეს ძე 1904 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
კაკაბაძე აპოლონ ილიას ძე 1896 წ. ქართველი 02/08/1937 დოსიე
ხოფერია აპოლონ ყარამანის ძე 1891 წ. ქართველი 20/07/1937 დოსიე
ჭანტურია აპოლონ ბეკოს ძე 1907 წ. ქართველი 07/01/1938 დოსიე
მანუკოვი არამ არესტაკესის ძე 1906 წ. სომეხი არ არის მითითებული დოსიე
ზალიევი არამ იგორის ძე 1902 წ. სომეხი 10/12/1937 დოსიე
ბაბაევი არამ ნერსეს ძე 1900 წ. აზერბაიჯანელი არ არის მითითებული დოსიე
დოშოიანი არამ სიმონის ძე 1901 წ. სომეხი არ არის მითითებული დოსიე
ივანიანი არამ ისაკის ძე 1888 წ. სომეხი 17/11/1936 დოსიე
მირზაბეკიანი არამ მიხეილის ძე 1895 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
მინასიანი არამ სერგეის ძე 1885 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
უსტიანი არამა-მარტიროს არშაკის ძე 1896 წ. სომეხი არ არის მითითებული დოსიე
პოღოსოვი არამაის (ალბერტ) სუკიასის ძე 1900 წ. სომეხი არ არის მითითებული დოსიე
ოქუაშვილი არაქელ გრიგოლის ძე 1863 წ. არ არის მითითებული 11/01/1937 დოსიე
აშხაცავა არდაშ შმაფის ძე 1905 წ. აფხაზი არ არის მითითებული დოსიე
დიპერი არვიდ ლუდვიგის ძე 1892 წ. გერმანელი არ არის მითითებული დოსიე
ოტირბა არზანბე ზოლოტისკის ძე არ არის მითითებული აფხაზი არ არის მითითებული დოსიე
ოგანესიანი არისტაკესი გევორქის ძე 1904 წ. სომეხი არ არის მითითებული დოსიე
თოფურია არისტარქე დიმიტრის ძე 1900 წ. ქართველი 22/07/1937 დოსიე
რატიანი არისტარხ ივანეს ძე 1900 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
ჯარაშნელიანი არკადი სტეფანეს ძე 1896 წ. სომეხი არ არის მითითებული დოსიე
გუსკინი არკადი კონსტანტინეს ძე 1905 წ. რუსი 18/08/1937 დოსიე
ოთაროვი არკადი იგორის ძე 1907 წ. სომეხი 15/11/1937 დოსიე
მინიუხინი არკადი ალექსანდრეს ძე არ არის მითითებული არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
ათაბეკოვი არკადი ნაზარის ძე 01/01/1885 არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
ცივლინი არკადი გრიგოლის ძე 1905 წ. ებრაელი 04/07/1937 დოსიე
ლევინი არკადი იაკობის ძე 1902 წ. ებრაელი 14/04/1938 დოსიე
ყურბანოვი არკადი ვაგანის ძე 1905 წ. სომეხი 15/06/1937 დოსიე
ზელინგერი არკადი ერაზმის ძე 1913 წ. გერმანელი 03/07/1937 დოსიე
ვართანოვი არმაის გრიგოლის ძე 1902 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
მხითაროვი არმენ პავლეს ძე 1894 წ. სომეხი არ არის მითითებული დოსიე
კრიკოროვი არმენ გერასიმეს ძე 1904 წ. სომეხი არ არის მითითებული დოსიე
ბაღათუროვი არმენ (ამაიაკ) ლეონის ძე 1904 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
შულაია არმენ (პარმენ) თადეს ძე 911 ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ასლანიანი არმენაკ ჰაიკის ძე 1907 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
გიადუკიანი არმენაკ კარაპეტის ძე 1911 წ. სომეხი 02/07/1937 დოსიე
ავეტიკიანი არმენაკ (არმო) გერასიმის ძე 01/01/1889 სომეხი არ არის მითითებული დოსიე
სეიცი არნო ქრისტიანის ძე 1892 გერმანელი არ არის მითითებული დოსიე
ოლინი არნოლდ პეტრეს ძე 1900 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
გარდერი არნოლდ ალექსანდრეს ძე 1900 წ. გერმანელი არ არის მითითებული დოსიე
ფილიევი არონ იორდანეს ძე 1890 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე