ორი სიტყვით "სტალინურ სიებზე"

1937-1938 წლებში საქართველოს სსრ-ში სულ 29.051 ადამიანი იქნა რეპრესირებული, მათ შორის 14.372 დახვრეტილი, 14.679 - გადასახლებული. ჩვენი ბაზა შეიცავს 1937-1938 წლებში ე.წ. "სტალინური სიების" საფუძველზე რეპრესირებული 3.616 პიროვნების მონაცემს.
Stalin Lists
ფოტო აღებულია wikipedia.org-დან.
მონაცემები მოწოდებულია IDFI-ს მიერ.

ავტორი

თემური თაკალანძე

თემური თაკალანძე
დეველოპერი