1937-1938 წლებში რეპრესირებულთა სია

პირადი მონაცემები

საძიებელი რეპრესირებულის გვარი
საძიებელი რეპრესირებულის სახელი
საძიებელი რეპრესირებულის მამის სახელი
საძიებელი რეპრესირებულის დაბადების თარიღი
საძიებელი რეპრესირებულის დაბადების ადგილი
საძიებელი რეპრესირებულის საცხოვრებელი ადგილი
საძიებელი რეპრესირებულის პარტიულობა
საძიებელი რეპრესირებულის სამუშაო ადგილი
საძიებელი რეპრესირებულის ნასამართლეობა წარსულში
საძიებელი რეპრესირებულის წოდება წარსულში

დაპატიმრება

საძიებელი რეპრესირებულის ბრალდება
საძიებელი რეპრესირებულის დაპატიმრების თარიღი
რომელი ორგანო იძიებდა საძიებელი რეპრესირებულის საქმეს

გასამართლება

საძიებელი რეპრესირებულის სხდომის თარიღი
საძიებელი რეპრესირებულის განაჩენი
საძიებელი რეპრესირებულის განაჩენის აღსრულების თარიღი

სხვა მონაცემები

საძიებელი რეპრესირებულის რეაბილიტაცია
საძიებელი რეპრესირებულის დოსიეს შენიშვნა
გვარი სახელი მამის სახ. დაბადების თარ. ეროვნება დაპატიმრების თარ.
კვიტაშვილი ალექსანდრე ავთანდილის ძე 1907 წ. ქართველი 09/10/1937 დოსიე
მიქელაძე ალექსანდრე ნესტორის ძე 1900 წ. ქართველი 29/07/1937 დოსიე
დელიბაში ალექსანდრე ზაქარიას ძე 1912 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ბურდული ალექსანდრე გრიგოლის (გიგოს) ძე არ არის მითითებული არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
ვაშაძე ალექსანდრე სიკოს ძე 1888 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
ზოტოვი ალექსანდრე ალექსანდრეს ძე 1899 წ. არ არის მითითებული 26/07/1937 დოსიე
ბულდიხინი ალექსანდრე სიმონის ძე 1901 წ. რუსი არ არის მითითებული დოსიე
ლაღიძე ალექსანდრე მიხეილის ძე 1902 წ. ქართველი 27/08/1937 დოსიე
ბზეკალავა ალექსანდრე ხარლამპის ძე 1904 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
კოჩეტკოვი ალექსანდრე ანდრიას ძე 1893 წ. რუსი 01/12/1937 დოსიე
დუნდუა (დონდუა) ალექსანდრე ლომინას ძე 1891 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
გაბუნია ალექსანდრე (ალე) გვადის ძე 1894 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
სუზდალცევი ალექსანდრე (ალექსეი) პავლეს ძე 1912 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
ხუმარიანი ალექსანდრე (აშოტ) ქრისტეფორეს ძე 1875 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
ახვლედიანი ალექსანდრე (მამია) სოლომონის ძე 1892 წ. ქართველი 14/07/1937 დოსიე
მაჩაბელი ალექსანდრე (სანდრო) დავითის ძე 1874 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
გაგლოევი ალექსანდრე (სევ) ბორისის ძე 1897 წ. ოსი არ არის მითითებული დოსიე
გუგუშვილი ალექსანდრე (ხუტუ) ალექსის ძე 1906 წ. არ არის მითითებული 08/06/1937 დოსიე
კულიკოვი ალექსეი ვასილის ძე 1893 წ. რუსი არ არის მითითებული დოსიე
კრავჩენკო ალექსეი პანტელეიმონის ძე 1883 წ. რუსი არ არის მითითებული დოსიე
ვოლკოვი ალექსეი ივანეს ძე 1898 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
ხომასურიძე ალექსეი ივანეს ძე 1904 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
კირილოვი ალექსეი ვასილის ძე 1888 წ. რუსი არ არის მითითებული დოსიე
ფედჩენკო ალექსეი იოსების ძე 1906 წ. უკრაინელი არ არის მითითებული დოსიე
შანდინი (შანდიდი) ალექსეი თეოდორეს ძე 1911 წ. რუსი 29/04/1938 დოსიე
იარცევი ალექსეი პეტრეს ძე 1894 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
ჟუკოვი ალექსეი ალექსეის ძე 1905 წ. უკრაინელი არ არის მითითებული დოსიე
მოროზოვი ალექსეი (პეტრე) სტეფანეს ძე 1914 წ. რუსი 08/10/1936 დოსიე
ტაბიძე ალექსი სილოვანის ძე 1907 წ. ქართველი 26/06/1937 დოსიე
ლაგადიშვილი (ლაღიძე) ალექსი მიხეილის ძე 1916 წ. არ არის მითითებული 13/03/1937 დოსიე
დევდარიანი ალექსი სარდიონის ძე 1887 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
ესენი ალექსი ანტონის ძე (ოტოს ძე) 1873 წ. გერმანელი 14/12/1937 დოსიე
გორბუნოვი ალექსი მაქსიმეს ძე 1899 წ. რუსი 02/07/1937 დოსიე
ტვანბა ალექსი ჩაკმარას ძე 1908 წ. აფხაზი არ არის მითითებული დოსიე
სოხაშვილი ალექსი ივანეს ძე 1902 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
გრიგოლია ალექსი დავითის ძე 1893 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
კედია ალექსი გრიგოლის ძე 1906 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
ღარიბაშვილი ალექსი მოსეს ძე 1907 წ. ქართველი 03/11/1937 დოსიე
ლომაძე ალექსი ალექსანდრეს ძე 1898 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ნოვიკოვი ალექსი ივანეს ძე 1897 წ. რუსი არ არის მითითებული დოსიე
ბელოუსოვი ალექსი ალექსის ძე 1899 წ. რუსი არ არის მითითებული დოსიე
ქუჩუბერია ალექსი ხაბიჩის ძე 1913 წ. აფხაზი არ არის მითითებული დოსიე
ტარბა ალექსი სიმონის ძე 01/01/1898 აფხაზი 16/08/1937 დოსიე
ყამარაული ალექსი (ალექსანდრე) იაკობის ძე 1885 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ბაირამოვი ალი აბასოღლი 1898 წ. თურქი არ არის მითითებული დოსიე
ისმაილ ალი ზადეს ძე 1900 წ. თურქი 29/05/1937 დოსიე
შირვანსკი ალი საფტარ ოღლი 1892 წ. თურქი 28/12/1937 დოსიე
კასუმოვი ალი აბდულ ბაგიოღლი 1906 თურქი არ არის მითითებული დოსიე
ერისტოვი ალი ფარატის ძე 1883 წ. ქართველი (აჭარელი) არ არის მითითებული დოსიე
ალესკეროვი ალი აბას მელიქ ოღლი არ არის მითითებული არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
გვარიშვილი ალი ოსმანის ძე 1904 წ. ქართველი (აჭარელი) 20/07/1937 დოსიე
ბოლქვაძე ალი მუსას ძე 1906 წ. ქართველი (აჭარელი) არ არის მითითებული დოსიე
ალიევი ალი გეიდარ ნოვრუზ ალი ოღლი 1891 არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
კულიევი ალი-კული მამედის ძე 1898 წ. ლეკი (დაღესტნელი) 04/12/1938 დოსიე
ჰუსეინოვი ალიხან ჰუსეინის ძე 1906 წ. თურქი არ არის მითითებული დოსიე
რონზანი ალოის ალოისის ძე 1894 წ. ჩეხი არ არის მითითებული დოსიე
ტერ-დავთიანი ამაიაკ თევათროსის ძე 1901 წ. სომეხი არ არის მითითებული დოსიე
აკოპიანი ამაიაკ აკოპის ძე 1903 წ. სომეხი 07/01/1939 დოსიე
გალუსტიანი ამაიაკ სააკის ძე 1900 წ. სომეხი 31/10/1937 დოსიე
ელიავა-ვოლ-ლევიცკაია ამალია სტანისლავის ასული 1892 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
ნაროუშვილი ამბაკო კუჭუს ძე 1901 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
ბრეგვაძე ამბაკო მიხეილის ძე 1903 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
გიორგობიანი ამბაკო ესტატეს ძე 1893 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
კეკელია ამბერკი მიხეილის ძე 1900 წ. ქართველი 11/12/1937 დოსიე
ურუშაძე ამბერკი ქრისტეფორეს ძე 10/11/11894 ქართველი 19/06/1937 დოსიე
ზინიჩი ამბროსი დანიელის ძე 1892 წ. უკრაინელი 10/12/1937 დოსიე
თითბერიძე ამბროსი სიმონის ძე 1901 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ანდღულაძე ამბროსი ნოეს ძე 1900 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
გოგუა ამბროსი მათეს ძე 1902 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ჭიპაშვილი ამბროსი იოსების ძე 1890 წ. ქართველი 05/11/1937 დოსიე
გაჯიევი ამირ გაჯი ოღლი 1899 წ. აზერბაიჯანელი 04/12/1938 დოსიე
მირცხულავა ამირან დავითის ძე 1909 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
ღლონტი ამირან ათანასეს ძე 1892 წ. ქართველი 04/05/1938 დოსიე
მაჭავარიანი ამირან (მარტინ) გიორგის ძე 1893 წ. ქართველი 16/05/1938 დოსიე
თუმანიანი ამლიკ ოვანესის ძე 1896 წ. სომეხი 11/06/1937 დოსიე
ოვანესოვი (ოგანესიანი) ამო გეგამის ძე 1901 წ. სომეხი 19/07/1937 დოსიე
სულაქველიძე ანა ამბაკოს ასული 1889 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ზაკსი ანა ლევის ასული 1897 წ. ებრაელი არ არის მითითებული დოსიე
პანცირნაია ანა უსტინის ასული 1906 წ. პოლონელი არ არის მითითებული დოსიე
მატინიანი ანა (ანაიდა) აბრამის ასული 1895 წ. სომეხი არ არის მითითებული დოსიე
ბრეიტმანი ანა (ნიუსია) სოლომონის ასული 1899 წ. ებრაელი 10/06/1937 დოსიე
მშვიდობაძე ანანია მაქსიმეს ძე 1887 წ. ქართველი 20/07/1937 დოსიე
რამიშვილი ანანია თეიმურაზის ძე 1898 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
შულგოვსკი (შულგო) ანატოლი პეტრეს ძე 1877 წ. რუსი 24/11/1937 დოსიე
გრაჩოვი ანატოლი გრიგოლის ძე 1911 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
ზახარენკო ანატოლი გიორგის ძე 1903 წ. რუსი არ არის მითითებული დოსიე
ბურიგინი ანატოლი ლეონტის ძე 1880 წ. რუსი 09/04/1938 დოსიე
ტიშჩუკოვი ანატოლი სტეფანეს ძე 1886 წ. რუსი 08/09/1937 დოსიე
ვარდანია ანატოლი ქუთის ძე 1905 წ. აფხაზი არ არის მითითებული დოსიე
ელბაქიძე ანგი ყარამანის ძე 1890 წ. ქართველი 12/07/1937 დოსიე
ლარცინი ანდრეი ივანეს ძე 1897 წ. რუსი 03/12/1936 დოსიე
სერგაჩევი ანდრეი ივანეს ძე 01/01/1897 რუსი არ არის მითითებული დოსიე
კონონენკო (კანანენკო) ანდრეი ანასტასის ძე 1905 წ. რუსი 15/10/1937 დოსიე
ლოსკუტოვი ანდრეი ვასილის ძე 1892 წ. რუსი არ არის მითითებული დოსიე
ადროვი ანდრეი ივანეს ძე 1899 წ. რუსი არ არის მითითებული დოსიე
ჟუკოვსკი ანდრეი პანტელეის ძე 1906 წ. უკრაინელი 22/07/1937 დოსიე
ხრისტიჩი ანდრეი ფეოდორის ძე 1897 წ. უკრაინელი არ არის მითითებული დოსიე
მოლოდცოვი ანდრეი ნიკოლოზის ძე 1898 წ. რუსი 31/07/1937 დოსიე
ცისკარიშვილი ანდრეი ალექსანდრეს ძე 1915 ქართველი 02/06/1937 დოსიე
კლევცოვი ანდრეი ალექსანდრეს ძე 1903 წ. რუსი არ არის მითითებული დოსიე