1937-1938 წლებში რეპრესირებულთა სია

პირადი მონაცემები

საძიებელი რეპრესირებულის გვარი
საძიებელი რეპრესირებულის სახელი
საძიებელი რეპრესირებულის მამის სახელი
საძიებელი რეპრესირებულის დაბადების თარიღი
საძიებელი რეპრესირებულის დაბადების ადგილი
საძიებელი რეპრესირებულის საცხოვრებელი ადგილი
საძიებელი რეპრესირებულის პარტიულობა
საძიებელი რეპრესირებულის სამუშაო ადგილი
საძიებელი რეპრესირებულის ნასამართლეობა წარსულში
საძიებელი რეპრესირებულის წოდება წარსულში

დაპატიმრება

საძიებელი რეპრესირებულის ბრალდება
საძიებელი რეპრესირებულის დაპატიმრების თარიღი
რომელი ორგანო იძიებდა საძიებელი რეპრესირებულის საქმეს

გასამართლება

საძიებელი რეპრესირებულის სხდომის თარიღი
საძიებელი რეპრესირებულის განაჩენი
საძიებელი რეპრესირებულის განაჩენის აღსრულების თარიღი

სხვა მონაცემები

საძიებელი რეპრესირებულის რეაბილიტაცია
საძიებელი რეპრესირებულის დოსიეს შენიშვნა
გვარი სახელი მამის სახ. დაბადების თარ. ეროვნება დაპატიმრების თარ.
ჰუსეინოვი ისმაილ ჰუსეინ-ოღლი 1896 წ. თურქი არ არის მითითებული დოსიე
ჰუსეინოვი ალიხან ჰუსეინის ძე 1906 წ. თურქი არ არის მითითებული დოსიე
ჰუსეინოვი სემიხ ჰუსეინის ძე 1891 წ. თურქი 25/04/1938 დოსიე
ჯღარკავა კონდრატე დიმიტრის ძე 1890 წ. ქართველი 25/01/1937 დოსიე
ჯღარკავა ისააკ დიმიტრის ძე 1888 წ. ქართველი 02/05/1937 დოსიე
ჯღამაძე ნინა სიმონის ასული 1893 წ. ქართველი 03/09/1936 დოსიე
ჯღამაძე სიმონ დავითის ძე 1894 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ჯუღელი-საბახტარაშვილი ნინა ანტონის ასული 1900 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ჯოჯუა ლეონ კონსტანტინეს ძე 1899 წ. ქართველი 04/10/1937 დოსიე
ჯოჯუა გიორგი კონსტანტინეს ძე 1898 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ჯორჯაძე ალექსანდრე ზაქარიას ძე 1881 წ. არ არის მითითებული 18/06/1937 დოსიე
ჯორდან ოღლი ჰუსეინ მამედის ძე 1916 წ. ქართველი (აჭარელი) 17/04/1937 დოსიე
ჯორბენაძე იასონ ივანეს ძე 1877 წ. ქართველი 17/06/1937 დოსიე
ჯორბენაძე კაპიტონ სიმონის ძე 1894 წ. არ არის მითითებული 14/09/1937 დოსიე
ჯომარჯიძე ვასილ ვასილის ძე 1893 წ. ქართველი 19/07/1937 დოსიე
ჯიჯოევი ივანე პეტრეს ძე 1904 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
ჯიჯიხია არტემ მურზაყანის ძე 01/01/1874 ქართველი 02/01/1938 დოსიე
ჯიჯეიშვილი მიხეილი რაჟდენის ძე არ არის მითითებული არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
ჯიჯეიშვილი ვალერიან (ვალიკო) იოსების ძე 1899 ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ჯიჯავაძე დურსუნ (დორსუნ) აზაპის ძე (ანანიას ძე) 1900 წ. ქართველი 01/10/1937 დოსიე
ჯიხ-ოღლი (ჯიხოვი) ლიუთვი ახმედის ძე 1901 წ. ქართველი (აჭარელი) 01/02/1938 დოსიე
ჯიხ-ოღლი ჰამიდ მეჰმედის ძე 1904 წ. ქართველი (აჭარელი) არ არის მითითებული დოსიე
ჯიხ-ოღლი მეჯიდ მამედის ძე 1905 წ. ქართველი (აჭარელი) 09/04/1937 დოსიე
ჯიშიაშვილი აკაკი მინას ძე 1904 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ჯიქია ბორის ეგნატეს ძე 1896 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
ჯიქია გრიგოლ გიორგის ძე 1894 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ჯიქია ვლადიმერ გაბრიელის ძე 1893 წ. არ არის მითითებული 11/11/1936 დოსიე
ჯიოშვილი ალექსანდრე გიორგის ძე 1899 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ჯიოევი არქიფო გიორგის ძე 1896 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
ჯიოევი აკაკი იოსების ძე 1901 წ. ოსი 22/10/1937 დოსიე
ჯიოევი კოტე (კოსტა) პისიროს ძე 1908 წ. ოსი არ არის მითითებული დოსიე
ჯინჯოლია გერმანე ნიკოლოზის ძე 1896 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
ჯინჭველეიშვილი მიხეილ პავლეს ძე 1905 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ჯინჭველაშვილი ალექსანდრე კონსტანტინეს ძე 1908 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ჯინჭარაძე ხარიტონ კონსტანტინეს ძე 1903 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ჯინჭარაძე ნოე ნესტორის ძე 1902 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
ჯინორიძე შალვა მელიტონის ძე 1915 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ჯიბუტი იაგორ მათეს ძე 1910 წ. არ არის მითითებული 28/06/1937 დოსიე
ჯიბლაძე თევდორე გიორგის ძე 1904 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
ჯიბლაძე გრიგოლ (ჯოჯი) დავითის ძე 1903 წ. ქართველი 26/10/1937 დოსიე
ჯიბლაძე გრიგოლ ნიკოლოზის ძე 1903 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ჯვარშეიშვილი ვლადიმერ ნიკოლოზის ძე 1899 წ. ქართველი 05/10/1937 დოსიე
ჯვარშეიშვილი სიმონ გერმანეს ძე 1910 წ. არ არის მითითებული 17/06/1937 დოსიე
ჯერგენია დიმიტრი იოსების ძე 1902 წ. აფხაზი 13/06/1937 დოსიე
ჯერგენია მიხეილ ანტონის ძე 1901 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
ჯელოვიანი (ჯილოვიანი) მათე სერგოს (თადეოზის) ძე არ არის მითითებული არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
ჯაჯანიძე მიხეილ გერმანეს ძე 1900 წ. ქართველი 25/07/1937 დოსიე
ჯაში ვლადიმერ სამსონის ძე 1892 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ჯაში შალვა ილარიონის ძე არ არის მითითებული ქართველი 27/06/1937 დოსიე
ჯაში მირიან გრიგოლის ძე 1888 წ. ქართველი 10/11/1937 დოსიე
ჯაში მიტროფანე ფილიპეს ძე 1903 წ. ქართველი 11/08/1937 დოსიე
ჯაში თევრად ალის ძე 1905 წ. ქართველი (აჭარელი) არ არის მითითებული დოსიე
ჯაყელი ვასილ ქაიხოსროს ძე 1883 წ. ქართველი 02/07/1937 დოსიე
ჯაფაროვი ადილ მაჰმუდის ძე 1909 წ. აზერბაიჯანელი 04/12/1937 დოსიე
ჯაფარიძე გიორგი ანტონის ძე 1896 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ჯაფარიძე შალვა თომას ძე 1887 წ. ქართველი 12/09/1936 დოსიე
ჯაფარიძე ალექსანდრე გიორგის ძე 1897 წ. ქართველი 11/11/1937 დოსიე
ჯაფარიძე ვლადიმერ ვიქტორის ძე 1904 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ჯაფარიძე სერგო გიორგის ძე 1899 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
ჯაფარიძე ნიკოლოზ ალექსანდრეს ძე 1898 წ. ქართველი 08/01/1937 დოსიე
ჯაფარიძე რევაზ კონსტანტინეს ძე 1902 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ჯაფარიძე ივანე სიმონის ძე 1890 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ჯატიევი ხარიტონ დავითის ძე 1905 წ. ოსი არ არის მითითებული დოსიე
ჯარაშნელიანი არკადი სტეფანეს ძე 1896 წ. სომეხი არ არის მითითებული დოსიე
ჯაოშვილი ანდრო იასონის ძე 1908 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
ჯანელიძე-ბუხულეიშვილი ნინო დავითის ასული 1904 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ჯანელიძე გიორგი ბარნაბას ძე 01/01/1901 ქართველი 06/09/1937 დოსიე
ჯანელიძე ილია პართენის ძე 1898 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ჯანდიერი ილია ლევანის ძე 1880 წ. ქართველი 09/07/1937 დოსიე
ჯანდიერი თამარ გიორგის ასული 1900 წ. ქართველი 14/06/1937 დოსიე
ჯანაშია სამსონ ზურაბის ძე 1891 წ. ქართველი 02/01/1938 დოსიე
ჯანაევი გიორგი საბას ძე 1897 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
ჯანაგოვა ეკატერინე გიორგის ასული 1903 წ. არ არის მითითებული 15/04/1937 დოსიე
ჯალილოვი მამი მანაფოღლი 01/01/1910 თურქი არ არის მითითებული დოსიე
ჯალიაშვილი დიმიტრი ალექსანდრეს ძე 1901 წ. ქართველი 14/11/1937 დოსიე
ჯალიაშვილი შალვა რაჟდენის ძე 1904 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ჯალაღანია ვლადიმერ პავლეს ძე 1900 წ. ქართველი 20/07/1937 დოსიე
ჯალაღანია აგრაფინა ეფრემის ასული 1903 წ. ქართველი 20/07/1936 დოსიე
ჯალაღანია იონა სილვესტერის ძე 1901 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ჯალაღანია პეტრე ალექსის ძე 1897 წ. ქართველი 11/09/1936 დოსიე
ჯალაღანია დომენტი ლუკას ძე 1894 წ. ქართველი 17/12/1936 დოსიე
ჯათიევი კონსტანტინე დავითის ძე 1886 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
ჯავახოვი ადამ ზაქარიას ძე 1888 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ჯავახიძე გრიგოლ სტეფანეს ძე 1903 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ჯავახიშვილი მიხეილ საბას ძე 1888 წ. ქართველი 15/08/1937 დოსიე
ჯავახიშვილი კონსტანტინე ზაქარიას ძე 1884 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ჯავახია იონა ფარნაოზის ძე 1901 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ჯავახია ლავრენტი ბურდღუს ძე 1885 წ. ქართველი 29/01/1937 დოსიე
ჯაბაური არჩილ გიორგის ძე 1911 წ. ქართველი 02/01/1938 დოსიე
ჯაბაროვი ალახარ ისმაილ-ოღლი 1904 თურქი 05/05/1938 დოსიე
ჯაარბეკოვი ივანე ნიკოლოზის ძე 1889 წ. სომეხი 15/07/1937 დოსიე
ხუხუა ანდრო ზაქოს ძე 1900 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ხუხუა ირაკლი დავითის ძე არ არის მითითებული არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
ხუჭუა ბაგრატ ბესარიონის ძე 1889 წ. ქართველი 14/07/1937 დოსიე
ხუჭუა არჩილ ივანეს ძე 1883 წ. ქართველი 14/07/1937 დოსიე
ხუჭუა იასონ დიმიტრის ძე 1884 წ. არ არის მითითებული 14/07/1937 დოსიე
ხუჭუა შალვა დიმიტრის ძე 1912 წ. არ არის მითითებული 13/04/1937 დოსიე
ხუჭუა გიორგი სამსონის ძე 1914 წ. არ არის მითითებული 07/06/1937 დოსიე
ხუტიევი მარტინ ლევანის ძე 1899 წ. არ არის მითითებული 26/10/1936 დოსიე
ხუსკივაძე (კუსკივაძე) იოსებ თეოფილეს ძე 1886 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე