1937-1938 წლებში რეპრესირებულთა სია

პირადი მონაცემები

საძიებელი რეპრესირებულის გვარი
საძიებელი რეპრესირებულის სახელი
საძიებელი რეპრესირებულის მამის სახელი
საძიებელი რეპრესირებულის დაბადების თარიღი
საძიებელი რეპრესირებულის დაბადების ადგილი
საძიებელი რეპრესირებულის საცხოვრებელი ადგილი
საძიებელი რეპრესირებულის პარტიულობა
საძიებელი რეპრესირებულის სამუშაო ადგილი
საძიებელი რეპრესირებულის ნასამართლეობა წარსულში
საძიებელი რეპრესირებულის წოდება წარსულში

დაპატიმრება

საძიებელი რეპრესირებულის ბრალდება
საძიებელი რეპრესირებულის დაპატიმრების თარიღი
რომელი ორგანო იძიებდა საძიებელი რეპრესირებულის საქმეს

გასამართლება

საძიებელი რეპრესირებულის სხდომის თარიღი
საძიებელი რეპრესირებულის განაჩენი
საძიებელი რეპრესირებულის განაჩენის აღსრულების თარიღი

სხვა მონაცემები

საძიებელი რეპრესირებულის რეაბილიტაცია
საძიებელი რეპრესირებულის დოსიეს შენიშვნა
გვარი სახელი მამის სახ. დაბადების თარ. ეროვნება დაპატიმრების თარ.
ცხომარია ალექსანდრე მიხეილის ძე 1907 წ. ქართველი 24/11/1937 დოსიე
ქოიავა ალექსანდრე ალექსის ძე 1903 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
თანდილაშვილი ალექსანდრე იგორის ძე 1901 წ. ქართველი 05/11/1937 დოსიე
ჯიოშვილი ალექსანდრე გიორგის ძე 1899 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ლინდე ალექსანდრე იაკობის ძე 1904 წ. გერმანელი არ არის მითითებული დოსიე
გურგენიძე ალექსანდრე ბიჭის ძე 1878 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ღამბაროვი ალექსანდრე ალექსანდრეს ძე 1896 წ. ქართველი 20/07/1937 დოსიე
არაბიძე ალექსანდრე მელიტონის ძე 1899 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ბერიძე ალექსანდრე ოტიას ძე 1882 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
გროდზკი ალექსანდრე ბოლესლავის ძე 1897 წ. რუსი არ არის მითითებული დოსიე
ჯინჭველაშვილი ალექსანდრე კონსტანტინეს ძე 1908 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
თარხნიშვილი ალექსანდრე დავითის ძე 1908 წ. არ არის მითითებული 23/09/1937 დოსიე
ბზეკალავა ალექსანდრე ხარლამპის ძე 1904 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
გელაშვილი ალექსანდრე ალექსის ძე 1908 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
სერგიევსკი ალექსანდრე მეფოდის ძე 1900 წ. რუსი არ არის მითითებული დოსიე
ცზიუ ალექსანდრე დავითის ძე 1896 წ. კორეელი არ არის მითითებული დოსიე
ავაკიმიანი (ოვაკიმიანი) ალექსანდრე ალექსანდრეს ძე 1895 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
რუმიანცევი ალექსანდრე ვასილის ძე 01/01/1889 რუსი არ არის მითითებული დოსიე
ბურდული ალექსანდრე გიორგის ძე 1901 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
დუდუჩავა ალექსანდრე იოსების ძე 1900 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
შჩერბუკი ალექსანდრე გრიგოლის ძე 1899 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
დუნდუა (დონდუა) ალექსანდრე ლომინას ძე 1891 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
ოშაყმაშვილი ალექსანდრე ქრისტეფორეს ძე 1898 წ. არ არის მითითებული 07/07/1937 დოსიე
კვიტაშვილი ალექსანდრე ავთანდილის ძე 1907 წ. ქართველი 09/10/1937 დოსიე
ბეკერი ალექსანდრე ნიკოლოზის ძე 1895 წ. ლატვიელი არ არის მითითებული დოსიე
სტურუა ალექსანდრე ექვთიმეს ძე 1901 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
კინწურაშვილი ალექსანდრე ანდრიას ძე 1902 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
გლადუშჩენკო ალექსანდრე ნიკოლოზის ძე 1913 წ. რუსი არ არის მითითებული დოსიე
ბაბუნაშვილი ალექსანდრე გიორგის ძე 1898 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ბელოვი ალექსანდრე ივანეს ძე 1891 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
რუდოი ალექსანდრე იაკობის ძე 1900 რუსი არ არის მითითებული დოსიე
ხოშტარია ალექსანდრე გიორგის ძე 1902 წ. ქართველი 27/05/1937 დოსიე
პისკუნოვი ალექსანდრე დიმიტრის ძე 1894 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
წულუკიძე ალექსანდრე რომანის ძე 1901 წ. ქართველი 14/03/1937 დოსიე
ნიჟერაძე (ნიჟარაძე) ალექსანდრე მიხეილის ძე 1894 წ. არ არის მითითებული 24/11/1937 დოსიე
ურიდია ალექსანდრე სერგოს ძე 1890 წ. ქართველი 01/10/1936 დოსიე
ბაბურინი ალექსანდრე ნიკოლოზისძე 1884 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
კოჩეტკოვი ალექსანდრე ანდრიას ძე 1893 წ. რუსი 01/12/1937 დოსიე
ხარაზოვი ალექსანდრე გიორგის ძე 1900 სომეხი არ არის მითითებული დოსიე
გამბაროვი ალექსანდრე გრიგოლის ძე 1890 წ. ქართველი 17/06/1937 დოსიე
კუჭუხიძე ალექსანდრე მიხეილის ძე 1910 წ. ქართველი 30/09/1937 დოსიე
მდივნიშვილი ალექსანდრე სპირიდონის ძე 1898 წ. ქართველი 15/06/1938 დოსიე
გიჟიმყრელი ალექსანდრე მიხეილის ძე 1884 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
გვაზავა ალექსანდრე იასონის ძე 1913 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
პრიმაკოვი ალექსანდრე იაკობის ძე 1898 წ. ებრაელი არ არის მითითებული დოსიე
გვოზდევი ალექსანდრე ნიკოლოზის ძე 1900 წ. რუსი არ არის მითითებული დოსიე
არაქელოვი ალექსანდრე კაზარის ძე 1906 წ. სომეხი არ არის მითითებული დოსიე
მგელაძე ალექსანდრე პარამონის ძე (ყარამანის ძე) 1907 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ქაჯაია ალექსანდრე კოხტას ძე 1886 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
კარტაშევი ალექსანდრე ერმილეს ძე 1892 წ. რუსი არ არის მითითებული დოსიე
ერენტრაუტი ალექსანდრე ფილიპეს ძე 1897 წ. არ არის მითითებული 09/02/1938 დოსიე
ისარლიშვილი ალექსანდრე ლევანის ძე 1904 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
კობიაშვილი ალექსანდრე ვასილის ძე 1898 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ბუჯიაშვილი ალექსანდრე ივანეს ძე 1892 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ჟუკოვი ალექსანდრე ალექსის ძე 1897 წ. რუსი 06/03/1938 დოსიე
მანთაშევი ალექსანდრე ავაქის ძე 1905 წ. სომეხი არ არის მითითებული დოსიე
დელავერი ალექსანდრე ევგენის ძე 1901 წ. ბერძენი არ არის მითითებული დოსიე
ოჩიგავა ალექსანდრე სიმონის ძე 1887 წ. არ არის მითითებული 23/04/1937 დოსიე
აბრამოვი ალექსანდრე პეტრეს ძე 1895 წ. რუსი 25/05/1938 დოსიე
ჟორდანია ალექსანდრე კონსტანტინეს ძე 1904 წ. ქართველი 29/06/1937 დოსიე
გეგენავა ალექსანდრე ივანეს ძე 1900 წ. ქართველი 18/06/1937 დოსიე
კანდელაკი ალექსანდრე გიორგის ძე 1886 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
ნაკაიძე ალექსანდრე ანტონის ძე 1906 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
სტეფანოვი ალექსანდრე ნიკოლოზის ძე 1880 წ. არ არის მითითებული 26/05/1937 დოსიე
სტესკო ალექსანდრე მეფოდის ძე 1894 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
ფანჩულიძე ალექსანდრე გრიგოლის ძე 1901 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
აბრამიანი ალექსანდრე მიხეილის ძე 1910 წ. სომეხი 30/04/1937 დოსიე
ბურაკოვი ალექსანდრე პეტრეს ძე 1906 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
ქვარცხავა ალექსანდრე ფილიპეს ძე 1901 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
პერვუშინი ალექსანდრე ვასილის ძე 1906 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
პონომარენკო ალექსანდრე სერგოს ძე 1888 წ. არ არის მითითებული 29/04/1937 დოსიე
ჩარკვიანი ალექსანდრე იასონის ძე 1918 ქართველი 06/04/1937 დოსიე
იაშვილი ალექსანდრე ივანეს ძე 1884 წ. ქართველი 13/08/1937 დოსიე
გამსახურდია ალექსანდრე ავქსენტის ძე 1907 წ. ქართველი 11/01/1937 დოსიე
თიგიშვილი ალექსანდრე ალექსანდრეს ძე 1892 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ზლიგოსტევი ალექსანდრე პროხორის ძე 1903 წ. რუსი არ არის მითითებული დოსიე
დიდებულიძე ალექსანდრე დიმიტრის ძე 1895 წ. ქართველი 11/06/1937 დოსიე
ჩუბინიძე ალექსანდრე გიორგის ძე 1906 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ცეხაძე ალექსანდრე სოლომონის ძე 01/01/1903 ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
წიფურია ალექსანდრე თედოს ძე 1903 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ალექსეევი ალექსანდრე ვასილის ძე 1905 წ. რუსი 20/09/1937 დოსიე
ლორთქიფანიძე ალექსანდრე ბესარიონის ძე 1889 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
თუმანოვი ალექსანდრე ლევანის ძე არ არის მითითებული ქართველი 17/07/1937 დოსიე
ოგანეზოვი ალექსანდრე იაკობის ძე 1886 წ. სომეხი 05/09/1936 დოსიე
ლაღიძე ალექსანდრე მიხეილის ძე 1902 წ. ქართველი 27/08/1937 დოსიე
ბურდული ალექსანდრე გრიგოლის (გიგოს) ძე არ არის მითითებული არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
ახმეტელი ალექსანდრე ვასილის ძე არ არის მითითებული არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
დათუნაშვილი ალექსანდრე ივანეს ძე 1902 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ნადირაძე ალექსანდრე თევდორეს ძე არ არის მითითებული არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
მარატი ალექსანდრე ალექსანდრეს ძე 1907 წ. იტალიელი არ არის მითითებული დოსიე
ხარატოვი ალექსანდრე გალუსტის ძე 1899 წ. სომეხი 10/11/1937 დოსიე
მოსიძე ალექსანდრე პავლეს ძე 1892 წ. ქართველი 17/04/1937 დოსიე
ჩანადირი ალექსანდრე ზაქარიას ძე 1896 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
ბორტნიკოვი ალექსანდრე კუზმას ძე 1893 წ. რუსი არ არის მითითებული დოსიე
ჩაჩანიძე ალექსანდრე ეფრემის ძე 1901 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
მთვრალაშვილი ალექსანდრე ისაკის ძე 1909 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
სანაძე ალექსანდრე ვარლამის ძე 1901 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
მდივანი ალექსანდრე კირილეს ძე 1892 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
ტურაზაშვილი ალექსანდრე ნიკოლოზის ძე 1908 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
შტოლი ალექსანდრე ალექსანდრეს ძე 1899 წ. გერმანელი 13/03/1938 დოსიე