1937-1938 წლებში რეპრესირებულთა სია

პირადი მონაცემები

საძიებელი რეპრესირებულის გვარი
საძიებელი რეპრესირებულის სახელი
საძიებელი რეპრესირებულის მამის სახელი
საძიებელი რეპრესირებულის დაბადების თარიღი
საძიებელი რეპრესირებულის დაბადების ადგილი
საძიებელი რეპრესირებულის საცხოვრებელი ადგილი
საძიებელი რეპრესირებულის პარტიულობა
საძიებელი რეპრესირებულის სამუშაო ადგილი
საძიებელი რეპრესირებულის ნასამართლეობა წარსულში
საძიებელი რეპრესირებულის წოდება წარსულში

დაპატიმრება

საძიებელი რეპრესირებულის ბრალდება
საძიებელი რეპრესირებულის დაპატიმრების თარიღი
რომელი ორგანო იძიებდა საძიებელი რეპრესირებულის საქმეს

გასამართლება

საძიებელი რეპრესირებულის სხდომის თარიღი
საძიებელი რეპრესირებულის განაჩენი
საძიებელი რეპრესირებულის განაჩენის აღსრულების თარიღი

სხვა მონაცემები

საძიებელი რეპრესირებულის რეაბილიტაცია
საძიებელი რეპრესირებულის დოსიეს შენიშვნა
გვარი სახელი მამის სახ. დაბადების თარ. ეროვნება დაპატიმრების თარ.
ჯიჯიხია არტემ მურზაყანის ძე 01/01/1874 ქართველი 02/01/1938 დოსიე
ჯიჯოევი ივანე პეტრეს ძე 1904 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
ჯომარჯიძე ვასილ ვასილის ძე 1893 წ. ქართველი 19/07/1937 დოსიე
ჯორბენაძე იასონ ივანეს ძე 1877 წ. ქართველი 17/06/1937 დოსიე
ჯორბენაძე კაპიტონ სიმონის ძე 1894 წ. არ არის მითითებული 14/09/1937 დოსიე
ჯორდან ოღლი ჰუსეინ მამედის ძე 1916 წ. ქართველი (აჭარელი) 17/04/1937 დოსიე
ჯორჯაძე ალექსანდრე ზაქარიას ძე 1881 წ. არ არის მითითებული 18/06/1937 დოსიე
ჯოჯუა გიორგი კონსტანტინეს ძე 1898 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ჯოჯუა ლეონ კონსტანტინეს ძე 1899 წ. ქართველი 04/10/1937 დოსიე
ჯუღელი-საბახტარაშვილი ნინა ანტონის ასული 1900 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ჯღამაძე სიმონ დავითის ძე 1894 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ჯღამაძე ნინა სიმონის ასული 1893 წ. ქართველი 03/09/1936 დოსიე
ჯღარკავა კონდრატე დიმიტრის ძე 1890 წ. ქართველი 25/01/1937 დოსიე
ჯღარკავა ისააკ დიმიტრის ძე 1888 წ. ქართველი 02/05/1937 დოსიე
ჰუსეინოვი ისმაილ ჰუსეინ-ოღლი 1896 წ. თურქი არ არის მითითებული დოსიე
ჰუსეინოვი ალიხან ჰუსეინის ძე 1906 წ. თურქი არ არის მითითებული დოსიე
ჰუსეინოვი სემიხ ჰუსეინის ძე 1891 წ. თურქი 25/04/1938 დოსიე