1937-1938 წლებში რეპრესირებულთა სია

პირადი მონაცემები

საძიებელი რეპრესირებულის გვარი
საძიებელი რეპრესირებულის სახელი
საძიებელი რეპრესირებულის მამის სახელი
საძიებელი რეპრესირებულის დაბადების თარიღი
საძიებელი რეპრესირებულის დაბადების ადგილი
საძიებელი რეპრესირებულის საცხოვრებელი ადგილი
საძიებელი რეპრესირებულის პარტიულობა
საძიებელი რეპრესირებულის სამუშაო ადგილი
საძიებელი რეპრესირებულის ნასამართლეობა წარსულში
საძიებელი რეპრესირებულის წოდება წარსულში

დაპატიმრება

საძიებელი რეპრესირებულის ბრალდება
საძიებელი რეპრესირებულის დაპატიმრების თარიღი
რომელი ორგანო იძიებდა საძიებელი რეპრესირებულის საქმეს

გასამართლება

საძიებელი რეპრესირებულის სხდომის თარიღი
საძიებელი რეპრესირებულის განაჩენი
საძიებელი რეპრესირებულის განაჩენის აღსრულების თარიღი

სხვა მონაცემები

საძიებელი რეპრესირებულის რეაბილიტაცია
საძიებელი რეპრესირებულის დოსიეს შენიშვნა
გვარი სახელი მამის სახ. დაბადების თარ. ეროვნება დაპატიმრების თარ.
იაშვილი კონსტანტინე ჯიბრაილის ძე 02/01/1900 ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ასლანიანი არმენაკ ჰაიკის ძე 1907 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
ფატალიევი მაშად აბდულა აბილ ჰასან ოღლი 1865 წ. ირანელი 05/02/1938 დოსიე
შაბანოვი ჰუსეინ ყული ჰასან ოღლი 1891 წ. თურქი არ არის მითითებული დოსიე
კახრამანოვი მამედ ჰასან ოღლი 10/10/1904 თურქი არ არის მითითებული დოსიე
აბდულაევი სალმან ჰასან-ოღლი 1898 წ. აზერბაიჯანელი 11/06/1937 დოსიე
დიასამიძე შუქრი ჰასანის ძე 1909 წ. ქართველი (აჭარელი) 25/04/1938 დოსიე
ტაუტიევი აბდულ ბეკირ ჰასანის ძე 01/01/1902 ოსი არ არის მითითებული დოსიე
ოტო კონსტანტინე ჰენრიხის ძე 01/01/1896 რუსი არ არის მითითებული დოსიე
ბირკლე ოტო ჰენრიხის ძე 1889 გერმანელი 03/10/1937 დოსიე
გევერტი რუდოლფ ჰენრიხის ძე (ანშის ძე) 1894 წ. გერმანელი 01/12/1937 დოსიე
ლომანი კარლ ჰერმანის ძე 1909 წ. გერმანელი 29/09/1937 დოსიე
გოგოლაშვილი გრიგოლ ჰექტორის ძე 1902 წ. ქართველი 04/09/1937 დოსიე
ჰუსეინოვი ისმაილ ჰუსეინ-ოღლი 1896 წ. თურქი არ არის მითითებული დოსიე
თავდგირიძე ოსმან ჰუსეინის ძე 1898 წ. ქართველი (აჭარელი) არ არის მითითებული დოსიე
ჰუსეინოვი ალიხან ჰუსეინის ძე 1906 წ. თურქი არ არის მითითებული დოსიე
ჰუსეინოვი სემიხ ჰუსეინის ძე 1891 წ. თურქი 25/04/1938 დოსიე