ბოლქვაძე-მელჩარსკაია გალინა ბრონისლავის ასული

სია #4 - 10/08/1937

დაბადების თარიღი 1906 წ.

დაბადების ადგილი საქართველო, ქ. თბილისი

ოჯახური მდგომარეობა არ არის მითითებული

საცხოვრებელი ადგილი არ არის მითითებული

ეროვნება პოლონელი

სოციალური მდგომარეობა არ არის მითითებული

განათლება არ არის მითითებული

პარტიულობა უპარტიო

სამუშაო თანამდებობა დიასახლისი

ნასამართლეობა წარსულში არ არის მითითებული

წოდება წარსულში არ არის მითითებული

ბრალდება არ არის მითითებული

მუხლი 58-11, 58-8, 58-6, 58-17

დაპატიმრების თარიღი 13/11/1937

ვინ იძიებდა საქმეს შინსახკომი

სხდომის თარიღი 28/09/1937

სხდომის მომხსენებელი არ არის მითითებული

სხდომის მონაწილეები არ არის მითითებული

განაჩენი 10 წლით თ/ა ხმის მიცემის უფლების ჩამორთმევით და ქონების კონფისკაციით. სასჯელის ვადის ათვლა დაიწყოს 14/06-1937წ.-დან.

განაჩენის თარიღი არ არის მითითებული

გასამართლების ორგანო სამხედრო კოლეგია

რეაბილიტაცია სსრკ უზენაესი სასამართლოს სამხედრო კოლეგიის 27/07-1957წ. № 4н-027528/56 განჩინებით, 28/09-1937წ. და 08/09-1941წ. საქმე შეწყეტილია დანაშაულის ნიშნების არარსებობის გამო.

შენიშვნა მოგვიანებით, 08/09-1941წ., გასამართლებულ იქნა სსრკ უზენაესი სასამართლოს სამხედრო კოლეგიის მიერ და მიესაჯა სასჯელის უმაღლესი ზომა - დახვრეტა. განაჩენი სისრულეში მოყვანილ იქნა 11/09-1941წ.