გაბაევი (გაბაშვილი) გიორგი დავითის ძე

სია #4 - 10/08/1937

დაბადების თარიღი 1895 წ.

დაბადების ადგილი ქ. თბილისი, საქართველო

ოჯახური მდგომარეობა არ არის მითითებული

საცხოვრებელი ადგილი ქ. თბილისი, საბურთალო, შევარდნაძის ქ. #8, საქართველოს სსრ

ეროვნება ქართველი

სოციალური მდგომარეობა აზნაური

განათლება საშუალო

პარტიულობა უპარტიო

სამუშაო თანამდებობა ბაქტერიოლოგიის ინსტიტუტის საჯინიბოს გამგე

ნასამართლეობა წარსულში არ არის მითითებული

წოდება წარსულში არ არის მითითებული

ბრალდება არ არის მითითებული

მუხლი 58-11, 58-10

დაპატიმრების თარიღი 29/04/1937

ვინ იძიებდა საქმეს არ არის მითითებული

სხდომის თარიღი 12/09/1937

სხდომის მომხსენებელი არ არის მითითებული

სხდომის მონაწილეები არ არის მითითებული

განაჩენი დახვრეტა

განაჩენის თარიღი 12/09/1937

გასამართლების ორგანო სამხედრო კოლეგია

რეაბილიტაცია სსრკ-ს უზენაესი სასამართლოს სამხედრო კოლეგიის 22/08-1957 წლის

შენიშვნა მენშევიკთა ოფიცერი. მონაწილეობდა წითელი არმიის წინააღმდეგ ბრძოლებში.