ხასია მიხეილ სტეფანეს ძე

სია #4 - 10/08/1937

დაბადების თარიღი 1905 წ.

დაბადების ადგილი ქ. ზუგდიდი, საქართველო

ოჯახური მდგომარეობა არ არის მითითებული

საცხოვრებელი ადგილი თბილისის რაიონი, კალინინის ქ. # 40, საქართველოს სსრ

ეროვნება ქართველი

სოციალური მდგომარეობა არ არის მითითებული

განათლება არ არის მითითებული

პარტიულობა უპარტიო

სამუშაო თანამდებობა სპეციალობით ეკონომისტი; კონსერვხილტრესტის ეკონომიკური დაგეგმვის განყ-ის უფროსი,

ნასამართლეობა წარსულში 1924წ. დაპატიმრებული იყო აგვისტოს ავანტიურაში მონაწილეობისთვის, ბრალდებული იყო არალეგალურ საქმიანობაში. გათავისუფლდა საიდუმლო განყ-ის 14.04-1925 წ. დადგენილებით, რომელმაც მხედველობაში მიიღო საქ. ცენტრალური აღმასკომის N155 დადგენილება ამნისტიის შესახებ.

წოდება წარსულში არ არის მითითებული

ბრალდება თანხების გაფლანგვა და მითვისება.

მუხლი 58-7, 58-11

დაპატიმრების თარიღი 07/12/1936

ვინ იძიებდა საქმეს დააპატიმრა 07.12-1937 წ. სახელმწიფო უშიშრ. სამმართველოს ეკონომიკურმა განყ-ბამ. მოთავსებული იყო შინსახკომის სამმართველოში.

სხდომის თარიღი 29/09/1937

სხდომის მომხსენებელი არ არის მითითებული

სხდომის მონაწილეები მატულევიჩი, ზარიანოვი, ჟიგური, კოსტიუშკო

განაჩენი დახვრეტა

განაჩენის თარიღი 30/09/1937

გასამართლების ორგანო სამხედრო კოლეგია

რეაბილიტაცია სსრკ უზენაესი სასამართლოს სამხედრო კოლეგიის 23.07-1957 წ. განჩინებით, 29.09-1937 წ. ბრალდება გაუქმდეს და საქმე შეწყდეს დანაშაულის ნიშნების არარსებობის გამო.

შენიშვნა ამხ. მ.ზ. ხასიას აცნობეს, რომ მისი ქმარი გარდაიცვალა სასჯელის მოხდისას 17.11-1938 წ. (სსრკ უზენაესი სასამართლოს სამხედრო კოლეგიის შეტყობინება 172287/57, ხელმოწერილი 09.08-1957წ ).