ნიკურაძე ბიკენტი მიხეილის ძე

სია #4 - 10/08/1937

დაბადების თარიღი 1910 წ.

დაბადების ადგილი ქ. სამტრედია, საქართველო

ოჯახური მდგომარეობა არ არის მითითებული

საცხოვრებელი ადგილი ქ. სამტრედია,მოლოტოვის ქ. # 63, საქართველოს სსრ,

ეროვნება ქართველი

სოციალური მდგომარეობა არ არის მითითებული

განათლება არ არის მითითებული

პარტიულობა უპარტიო

სამუშაო თანამდებობა მეურმე, ერთპიროვნული გლეხი.

ნასამართლეობა წარსულში არ არის მითითებული

წოდება წარსულში არ არის მითითებული

ბრალდება დანაშაულის ხასიათი: კონტრრევოლუციური ორგანიზაციის წევრი.

მუხლი 58-11, 58-10, 58-1

დაპატიმრების თარიღი 14/04/1937

ვინ იძიებდა საქმეს შინსახკომის მე-4 განყოფილება

სხდომის თარიღი 20/09/1937

სხდომის მომხსენებელი არ არის მითითებული

სხდომის მონაწილეები არ არის მითითებული

განაჩენი გაიგზავნოს შრომა-გასწორების ბანაკში 10 (ათი) წლით

განაჩენის თარიღი არ არის მითითებული

გასამართლების ორგანო სამხედრო კოლეგია

რეაბილიტაცია სსრკ უზენაესი სასამართლოს სამხედრო კოლეგიის 08.03-1958 წლის განჩინებით N4н-1134/58 საქმე შეწყდეს დანაშაულის ნიშნების არარსებობის გამო.

შენიშვნა განთავისუფლებულ იქნა14.04-1937 წ. ნორილსკის ბანაკიდან, სასჯელის ვადის მოხდასთან დაკავშირებით.