ჩახლაძე (ჩახვაძე) სიმონ ერასტის ძე

სია #4 - 10/08/1937

დაბადების თარიღი 1918 წ.

დაბადების ადგილი ხარაგაულის (ორჯონიკიძე) რ-ნი, სოფ. უჩამეთი, საქართველო

ოჯახური მდგომარეობა არ არის მითითებული

საცხოვრებელი ადგილი ქ. ხაშური, საქართველოს სსრ

ეროვნება ქართველი

სოციალური მდგომარეობა არ არის მითითებული

განათლება არ არის მითითებული

პარტიულობა უპარტიო

სამუშაო თანამდებობა არ არის მითითებული

ნასამართლეობა წარსულში არ არის მითითებული

წოდება წარსულში არ არის მითითებული

ბრალდება არ არის მითითებული

მუხლი 58-11, 58-10

დაპატიმრების თარიღი 25/04/1937

ვინ იძიებდა საქმეს არ არის მითითებული

სხდომის თარიღი 28/09/1937

სხდომის მომხსენებელი არ არის მითითებული

სხდომის მონაწილეები არ არის მითითებული

განაჩენი თ/ა 10 (ათი) წლით

განაჩენის თარიღი არ არის მითითებული

გასამართლების ორგანო სამხედრო კოლეგია

რეაბილიტაცია სსრკ უზენაესი სასამართლოს სამხედრო კოლეგიის 08.03-1958 წლის განჩინებით საქმე შეწყდეს დანაშაულის ნიშნების არარსებობის გამო.

შენიშვნა გათავისუფლებულია ნორილბანაკიდან 23.04-1947 წელს პატიმრობის ვადის მოხდასთან დაკავშირებით.