მარმარაშვილი თეიმურაზ ალექსის ძე

სია #4 - 10/08/1937

დაბადების თარიღი 1918 წ.

დაბადების ადგილი ქ. თბილისი, საქართველო

ოჯახური მდგომარეობა არ არის მითითებული

საცხოვრებელი ადგილი ქ. თბილისი, მუხრანის ქ. # 6, საქართველოს სსრ

ეროვნება ქართველი

სოციალური მდგომარეობა არ არის მითითებული

განათლება არ არის მითითებული

პარტიულობა უპარტიო

სამუშაო თანამდებობა არ არის მითითებული

ნასამართლეობა წარსულში არ არის მითითებული

წოდება წარსულში არ არის მითითებული

ბრალდება კ/რ მავნებლობა.

მუხლი 58-11, 58-10

დაპატიმრების თარიღი 04/07/1937

ვინ იძიებდა საქმეს არ არის მითითებული

სხდომის თარიღი 28/09/1937

სხდომის მომხსენებელი არ არის მითითებული

სხდომის მონაწილეები არ არის მითითებული

განაჩენი 10 (ათი) წლით თ/ა 5 წლით ხმის მიცემის უფლების ჩამორთმევით

განაჩენის თარიღი არ არის მითითებული

გასამართლების ორგანო სამხედრო კოლეგია

რეაბილიტაცია აღრიცხვიდან მოხსნეს სსრკ უზენაესი სასამართლოს სამხედრო კოლეგიის 31/12-1957წ. №4н-01034/57 განჩინების საფუძველზე დანაშაულის ნიშნების არარსებობის გამო.

შენიშვნა ციხეების უფროსის 26/06-1939წ. №1153973 შეტყობინებით, გარდაიცვალა 08/05-1939წ.