ციბაძე გიორგი მიხეილის ძე

სია #6 - 14/02/1938

დაბადების თარიღი არ არის მითითებული

დაბადების ადგილი ქუთაისის გუბერნია, სოფ ფარცხანაყანევი, საქართველო

ოჯახური მდგომარეობა არ არის მითითებული

საცხოვრებელი ადგილი ქობულეთი, საქართველოს სსრ, აჭარის ასსრ

ეროვნება ქართველი

სოციალური მდგომარეობა არ არის მითითებული

განათლება არ არის მითითებული

პარტიულობა უპარტიო

სამუშაო თანამდებობა ჩაქვის საბჭოთა მეურნეობა.

ნასამართლეობა წარსულში არ არის მითითებული

წოდება წარსულში არ არის მითითებული

ბრალდება არ არის მითითებული

მუხლი 58-9, 58-10, 117

დაპატიმრების თარიღი 21/12/1937

ვინ იძიებდა საქმეს შინსახკომის მე-3 განყოფილება

სხდომის თარიღი 31/05/1939

სხდომის მომხსენებელი არ არის მითითებული

სხდომის მონაწილეები არ არის მითითებული

განაჩენი განთავისუფლდეს პატიმრობიდან წაყენებული ბრალდების დაუსაბუთებლობის გამო.გათავისუფლებულია.

განაჩენის თარიღი არ არის მითითებული

გასამართლების ორგანო აჭარის ასსრ-ის უმაღლესი სასამართლო

რეაბილიტაცია არ არის მითითებული

შენიშვნა მოხსნილია აღრიცხვიდან აჭარის ასსრ სასამართლო კოლეგიის 31.05-1939 წლის დადგენილებით ბრალდების დაუსაბუთებლობის გამო.