ქორქაშვილი ლევან ვასილის ძე

სია #4 - 10/08/1937

დაბადების თარიღი 1892 წ.

დაბადების ადგილი ქუთაისის რაიონი, სოფ. გეგუთი, საქართველოს სსრ

ოჯახური მდგომარეობა არ არის მითითებული

საცხოვრებელი ადგილი ქ. თბილისი, ლომინაძის ქ. N 10, საქართველოს სსრ. ადრე ცხოვრობდა ბათუმში, ბაღის ქ. N24-ში.

ეროვნება ქართველი

სოციალური მდგომარეობა არ არის მითითებული

განათლება არ არის მითითებული

პარტიულობა ყოფილი ესერი და სოციალ-ფედერალისტი. 1910 წლიდან იყო სოციალ-ფედერალისტური პარტიის წევრი, 1917 წლიდან 1919 წლის ჩათვლით - ქუთაისის კომიტეტის წევრი, 1921 წლიდან - ბათუმის კომიტეტის წევრი.

სამუშაო თანამდებობა სპეციალობით ეკონომისტი, ადრე მუშაობდა ბათუმში. თბილმრეწვვაჭრობის დირექტორის მოადგილე

ნასამართლეობა წარსულში 04.11-1921 წელს დაპატიმრებული იყო საქ. საგანგებო კომისიის ქუთაისის პოლიტბიუროს მიერ, კონტრრევოლუციონერობაში ბრალდებით. გათავისუფლდა პატიმრობიდან 13.11-1921 წელს საგანგებო კომისიის ქუთაისის პოლიტბიუროს დადგენილებით ბრალდების დაუსაბუთებლობის გამო.

წოდება წარსულში არ არის მითითებული

ბრალდება დანაშაულის ხასიათი: კონტრრევოლუციური საქმიანობა სოციალისტ-ფედერალისტურ ორგანიზაციაში.

მუხლი 58-11, 58-10

დაპატიმრების თარიღი 04/07/1937

ვინ იძიებდა საქმეს არ არის მითითებული

სხდომის თარიღი 13/09/1937

სხდომის მომხსენებელი არ არის მითითებული

სხდომის მონაწილეები მატულევიჩი, ზარიანოვი, ჟიგური, კოსტიუშკო

განაჩენი დახვრეტა

განაჩენის თარიღი 14/09/1937

გასამართლების ორგანო სამხედრო კოლეგია

რეაბილიტაცია სსრკ უზენაესი სასამართლოს სამხედრო კოლეგიის 13.03-1958 წლის განჩინებით N4н-013652/57 საქმე შეწყვეტილია დანაშაულის ნიშნების არარსებობის გამო.

შენიშვნა გამოცხადებულია გარდაცვლილად 14.09-1937 წელს. სიკვდილი რეგისტრირებულია ორჯონიკიძის რაიონულ მმაჩის ბიუროში.