მამულაშვილი გიორგი მიხეილის ძე

სია #4 - 10/08/1937

დაბადების თარიღი 1907 წ.

დაბადების ადგილი ქ. თბილისი, საქართველო

ოჯახური მდგომარეობა არ არის მითითებული

საცხოვრებელი ადგილი ქ. თბილისი, ტრამვაის ქ. № 12, საქართველოს სსრ

ეროვნება ქართველი

სოციალური მდგომარეობა არ არის მითითებული

განათლება არ არის მითითებული

პარტიულობა უპარტიო

სამუშაო თანამდებობა ინჟინერ-მექანიკოსი; თბილისის ორთქლმავალშემკეთებელი ქარხნის ამწყობი საამქროს უფროსი

ნასამართლეობა წარსულში არ არის მითითებული

წოდება წარსულში არ არის მითითებული

ბრალდება ანტისაბჭოთა აგიტაცია, დივერსია, მავნებლობა

მუხლი 58-7, 58-11, 58-8

დაპატიმრების თარიღი 24/06/1937

ვინ იძიებდა საქმეს შინსახკომის თბილისის საგზაო სატრანსპორტო განყოფილება

სხდომის თარიღი 20/09/1937

სხდომის მომხსენებელი არ არის მითითებული

სხდომის მონაწილეები მატულევიჩი, ზარიანოვი, ჟიგური, კოსტიუშკო

განაჩენი 10(ათი) წლით თ/ა

განაჩენის თარიღი არ არის მითითებული

გასამართლების ორგანო სამხედრო კოლეგია

რეაბილიტაცია სსრკ უზენაესი სასამართლოს სამხედრო კოლეგიის 1956 წლის 6 ივნისის განჩინებით რეაბილიტირებულია. სსრკ უზენაესი სასამართლოს სამხედრო კოლეგიის 06/06-1956წ. №4н-021353/56 განჩინებით საქმე შეწყვეტილია დანაშაულის ნიშნების არარსებობის გამო.

შენიშვნა არ არის მითითებული