ლაგაზიშვილი(ლაღიძე) ვასილ (ტიაინკი) სოლომონის ძე

სია #4 - 10/08/1937

დაბადების თარიღი 1904 წ.

დაბადების ადგილი ნინოწმინდის (ბოგდანოვკა) რ-ნი, სოფ. ნინოწმინდა, საქართველო

ოჯახური მდგომარეობა არ არის მითითებული

საცხოვრებელი ადგილი არ არის მითითებული

ეროვნება ქართველი

სოციალური მდგომარეობა არ არის მითითებული

განათლება არ არის მითითებული

პარტიულობა უპარტიო

სამუშაო თანამდებობა დალაქი

ნასამართლეობა წარსულში არ არის მითითებული

წოდება წარსულში არ არის მითითებული

ბრალდება არ არის მითითებული

მუხლი 17-58-8, 17-11

დაპატიმრების თარიღი 13/03/1937

ვინ იძიებდა საქმეს აფხაზეთის ასსრ-ის შინსახკომი

სხდომის თარიღი 20/09/1937

სხდომის მომხსენებელი არ არის მითითებული

სხდომის მონაწილეები არ არის მითითებული

განაჩენი 10 (ათი) წლით თ/ა 5 წლით ხმის მიცემის უფლების ჩამორთმევით.სასჯელის ვადა: 13/03-1937-13/03-1947წწ.

განაჩენის თარიღი არ არის მითითებული

გასამართლების ორგანო სამხედრო კოლეგია

რეაბილიტაცია სსრკ უზენაესი სასამართლოს სამხედრო კოლეგიის 19/02-1959წ განჩინებით, 20/09-1937წ. განაჩენი გაუქმებულია და საქმე შეწყვეტილია დანაშაულის ნიშნების არარსებობის გამო.

შენიშვნა გათავისუფლებულია 13/03-1947წ. სასჯელის ვადის დასრულებისას ნორილსკის ბანაკიდან.