წულუკიძე ნინა ალექსანდრეს ასული

სია #4 - 10/08/1937

დაბადების თარიღი 1887 წ.

დაბადების ადგილი ქ. ხონი, საქართველო

ოჯახური მდგომარეობა არ არის მითითებული

საცხოვრებელი ადგილი ქ. თბილისი, ლენინის ქ. N 3, საქართველოს სსრ

ეროვნება ქართველი

სოციალური მდგომარეობა აზნაური

განათლება არასრული უმაღლესი

პარტიულობა წარსულში: სოციალ-დემოკრატი

სამუშაო თანამდებობა პედაგოგიკის ინსტიტუტის პედაგოგი

ნასამართლეობა წარსულში არ არის მითითებული

წოდება წარსულში არ არის მითითებული

ბრალდება რომ იყო ფარული ტროცკისტი, წარსულში კავშირი ჰქონდა საქართველოში ტროცკიზმის ლიდერებთან _ ცინცაძეს, მდივანსა და ქავთარაძესთან; ბ) იყენებდა თავის სამსახურეობრივ მდგომარეობას და ორგანიზაციას ტექნიკისთვის დაუთმო სათავსო, ვინაიდან დაკავშირებული იყო ხელაშვილთან დ

მუხლი 58-11, 58-10, 17-58-8

დაპატიმრების თარიღი 20/10/1936

ვინ იძიებდა საქმეს დაპატიმრებულია 20.10-1936წ. საქ. უშიშროების კომიტეტის სამმართველოს ეკონომიკური განყოფილების მიერ. მოთავსებული იყო საქ. უშიშროების კომიტეტის სამმართველოში.

სხდომის თარიღი არ არის მითითებული

სხდომის მომხსენებელი გასიევი

სხდომის მონაწილეები არ არის მითითებული

განაჩენი 10(ათი) წლით თ/ა

განაჩენის თარიღი არ არის მითითებული

გასამართლების ორგანო სამხედრო კოლეგია

რეაბილიტაცია სსრკ უზენაესი სასამართლოს სამხედრო კოლეგიის 06.02-1957 წ. განწესებით საქმე N4н-018285/56 შეწყვეტილია დანაშაულის ნიშნების არარსებობის გამო.

შენიშვნა გათავისუფლებულ იქნა პატიმრობიდან 20.10-1946 წ. პატიმრობის ვადის მოხდასთან დაკავშირებით.