მელიანი მიხეილი სერგოს ძე

სია #7 - 15/09/1937

დაბადების თარიღი 1898 წ.

დაბადების ადგილი სომხეთი, დილიჟანი

ოჯახური მდგომარეობა არ არის მითითებული

საცხოვრებელი ადგილი საქართველოს სსრ, თბილისი, ძნელაძის ქ. # 26

ეროვნება სომეხი

სოციალური მდგომარეობა კულაკი

განათლება არ არის მითითებული

პარტიულობა საქ. კპ(ბ) წევრი

სამუშაო თანამდებობა ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის სამხედრო-საჰარეო ძალების მანქანა-ტრაქტორთა პარკის/სადგურის უფროსი

ნასამართლეობა წარსულში არ არის მითითებული

წოდება წარსულში არ არის მითითებული

ბრალდება რომ ატარებდა კ/რ აგიტაციას და მავნებლობდა.

მუხლი 58-7, 58-10

დაპატიმრების თარიღი 02/07/1937

ვინ იძიებდა საქმეს დაპატიმრებულია 02/07-1937 წ. საქართველოს სსრ-ის შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატის სახ. უშიშ. სამმ.-ოს მე-5 განყოფილების მიერ.

სხდომის თარიღი 02/01/1938

სხდომის მომხსენებელი არ არის მითითებული

სხდომის მონაწილეები არ არის მითითებული

განაჩენი 15 (თხუთმეტი) წლით გაიგზავნოს შრომა-გასწორების ბანაკში.

განაჩენის თარიღი არ არის მითითებული

გასამართლების ორგანო სსრკ-ს უზენაესი სასამართლოს სამხედრო კოლეგიის გამსვლელი სესია

რეაბილიტაცია სსრკ უზენაესი სასამართლოს სამხედრო კოლეგიის 19/05-1956წ. № 00367/38 განჩინებით საქმე შეწყვეტილია დანაშაულის ნიშნების არარსებობის გამო.

შენიშვნა არ არის მითითებული