აბაშიძე მიხეილ იოსების ძე

სია #4 - 10/08/1937

დაბადების თარიღი 1896 წ.

დაბადების ადგილი არ არის მითითებული

ოჯახური მდგომარეობა არ არის მითითებული

საცხოვრებელი ადგილი საქართველოს სსრ ქ. თბილისი, ვარდისუბნის ქ. #4

ეროვნება ქართველი

სოციალური მდგომარეობა აზნაური

განათლება არ არის მითითებული

პარტიულობა უპარტიო

სამუშაო თანამდებობა საქართველოს ფინანსთა სახალხო კომისარიატის ინსპექტორ-ეკონომისტი

ნასამართლეობა წარსულში კ/რ დაპატიმრებული იყო 1922 წლის 25 მარტს საქართველოს საგანგებო კომისიის მიერ. გაათავისუფლეს 08/08-1922 საქართველოს საგანგებო კომისიის დადგენილებით დანაშაულის დაუმტკიცებლობის გამო. აღრიცხვიდან მოიხსნა 08/08-1922 წელს.

წოდება წარსულში არ არის მითითებული

ბრალდება რომ მისთვის ცნობილი ადამიანების კ/რ მოქმედება არ ამცნო არავის. განაჩენი სისრულეში იქნა მოყვანილი 02/09-1937 წელს.

მუხლი 58-12

დაპატიმრების თარიღი 20/03/1937

ვინ იძიებდა საქმეს დაპატიმრებულ იქნა 20/03-1937 წელს საქართველოს სსრ-ის შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატის სახელმწიფო უშიშროების სამმართველოს მე-3 განყოფილების მიერ. იმყოფებოდა კომენდატურაში.

სხდომის თარიღი 02/09/1937

სხდომის მომხსენებელი არ არის მითითებული

სხდომის მონაწილეები არ არის მითითებული

განაჩენი სსრკ-ს უზენაესი სასამართლოს სამხედრო კოლეგიის დადგენილებით მიესაჯა სასჯელის უმაღლესი ზომა - დახვრეტა.

განაჩენის თარიღი 02/09/1937

გასამართლების ორგანო სამხედრო კოლეგია

რეაბილიტაცია სსრკ-ს უზენაესი სასამართლოს სამხედრო კოლეგიის 25/03-1957 წლის დადგენილებით საქმე შეწყდეს დანაშაულის შემადგენლობის არარსებობის გამო.

შენიშვნა არ არის მითითებული