ორი სიტყვით სტალინის სიებზე

1937-1938 წლებში საქართველოს სსრ-ში სულ 29.051 ადამიანი იქნა რეპრესირებული, მათ შორის 14.372 დახვრეტილი, 14.679 - გადასახლებული. ჩვენს ბაზაში არის 1937-1938 წლებში ე.წ. „სტალინური სიების“ საფუძველზე რეპრესირებულები - 3.616 პიროვნების მონაცემი.
მონაცემები მოწოდებულია IDFI-ს მიერ.

ავტორი

თემური თაკალანძე

თემური თაკალანძე
დეველოპერი