1937-1938 წლებში რეპრესირებულთა სია

პირადი მონაცემები

საძიებელი რეპრესირებულის გვარი
საძიებელი რეპრესირებულის სახელი
საძიებელი რეპრესირებულის მამის სახელი
საძიებელი რეპრესირებულის დაბადების თარიღი
საძიებელი რეპრესირებულის დაბადების ადგილი
საძიებელი რეპრესირებულის საცხოვრებელი ადგილი
საძიებელი რეპრესირებულის პარტიულობა
საძიებელი რეპრესირებულის სამუშაო ადგილი
საძიებელი რეპრესირებულის ნასამართლეობა წარსულში
საძიებელი რეპრესირებულის წოდება წარსულში

დაპატიმრება

საძიებელი რეპრესირებულის ბრალდება
საძიებელი რეპრესირებულის დაპატიმრების თარიღი
რომელი ორგანო იძიებდა საძიებელი რეპრესირებულის საქმეს

გასამართლება

საძიებელი რეპრესირებულის სხდომის თარიღი
საძიებელი რეპრესირებულის განაჩენი
საძიებელი რეპრესირებულის განაჩენის აღსრულების თარიღი

სხვა მონაცემები

საძიებელი რეპრესირებულის რეაბილიტაცია
საძიებელი რეპრესირებულის დოსიეს შენიშვნა
გვარი სახელი მამის სახ. დაბადების თარ. ეროვნება დაპატიმრების თარ.
ჯიხ-ოღლი ჰამიდ მეჰმედის ძე 1904 წ. ქართველი (აჭარელი) არ არის მითითებული დოსიე
ცეიმანი ჰანს თეოდორის ძე 08/08/1896 გერმანელი არ არის მითითებული დოსიე
ვონებერგერი (ფონებერგერი) ჰანს გუსტავის ძე 1903 წ. გერმანელი 26/09/1937 დოსიე
ვარშანიძე (აჰმედ ოღლი) ჰასან აჰმედის ძე 1887 წ. ქართველი (აჭარელი) არ არის მითითებული დოსიე
კონცელიძე ჰასან დურსუნის ძე (იუსუფის ძე) 1908 ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ახუნდოვი ჰასან ალი მამედოღლი 1903 წ. თურქი არ არის მითითებული დოსიე
გოსენი (გასენი) ჰენრი ივანეს ძე 1892 წ. გერმანელი 07/09/1937 დოსიე
გრინევსკი ჰენრიხ თეოდორის ძე (ვიქტორის ძე) 1869 წ. პოლონელი 15/12/1937 დოსიე
გოფი ჰენრიხ გიორგის ძე 1876 წ. ინგლისელი 09/10/1937 დოსიე
მაიერი ჰენრიხ მარტინის ძე 1911 წ. გერმანელი 07/07/1937 დოსიე
კანკე-აბაშიძე ჰილდეგარდ ვილჰელმის ასული 1913 წ. გერმანელი 16/07/1937 დოსიე
გუნაშევი ჰუსეინ აბდურახმანის ძე 1901 წ. ლეკი (დაღესტნელი) 08/07/1937 დოსიე
ასაცბა ჰუსეინ ალის ძე 1910 წ. აფხაზი არ არის მითითებული დოსიე
ნაკაიძე ჰუსეინ აჰმედის ძე 1905 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ზოიძე ჰუსეინ ისმაილის ძე 1900 წ. ქართველი (აჭარელი) არ არის მითითებული დოსიე
ჯორდან ოღლი ჰუსეინ მამედის ძე 1916 წ. ქართველი (აჭარელი) 17/04/1937 დოსიე
შაბანოვი ჰუსეინ ყული ჰასან ოღლი 1891 წ. თურქი არ არის მითითებული დოსიე