1937-1938 წლებში რეპრესირებულთა სია

პირადი მონაცემები

საძიებელი რეპრესირებულის გვარი
საძიებელი რეპრესირებულის სახელი
საძიებელი რეპრესირებულის მამის სახელი
საძიებელი რეპრესირებულის დაბადების თარიღი
საძიებელი რეპრესირებულის დაბადების ადგილი
საძიებელი რეპრესირებულის საცხოვრებელი ადგილი
საძიებელი რეპრესირებულის პარტიულობა
საძიებელი რეპრესირებულის სამუშაო ადგილი
საძიებელი რეპრესირებულის ნასამართლეობა წარსულში
საძიებელი რეპრესირებულის წოდება წარსულში

დაპატიმრება

საძიებელი რეპრესირებულის ბრალდება
საძიებელი რეპრესირებულის დაპატიმრების თარიღი
რომელი ორგანო იძიებდა საძიებელი რეპრესირებულის საქმეს

გასამართლება

საძიებელი რეპრესირებულის სხდომის თარიღი
საძიებელი რეპრესირებულის განაჩენი
საძიებელი რეპრესირებულის განაჩენის აღსრულების თარიღი

სხვა მონაცემები

საძიებელი რეპრესირებულის რეაბილიტაცია
საძიებელი რეპრესირებულის დოსიეს შენიშვნა
გვარი სახელი მამის სახ. დაბადების თარ. ეროვნება დაპატიმრების თარ.
იაგოვდიკი ალექსანდრ მიხეილის ძე 1892 წ. ბელორუსი არ არის მითითებული დოსიე
ცეიტლინი ალექსანდრ ანდრეის ძე 1874 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
პოპილსკი ალექსანდრ-ისააკ ბორისის ძე 1901 წ. ებრაელი არ არის მითითებული დოსიე
დარახველიძე ალექსანდრა ვლასის ასული 1888 წ. ქართველი 07/10/1936 დოსიე
გურგენიძე ალექსანდრე არსენის ძე 1903 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ჩიტაია ალექსანდრე ვატოს ძე 01/01/1900 ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ხაჩიროვი ალექსანდრე ნიკოლოზის ძე 1902 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
პეტროვი ალექსანდრე ნიკოლოზის ძე 1891 წ. რუსი არ არის მითითებული დოსიე
კობალაძე ალექსანდრე ფილიპეს ძე 1891 წ. ქართველი 20/12/1936 დოსიე
ფირალიშვილი ალექსანდრე ზაქარიას ძე 11/22/1893 ქართველი 19/11/1937 დოსიე
ატოიანი ალექსანდრე ამბარცუმის ძე 1896 წ. სომეხი 08/09/1938 დოსიე
დევიძე ალექსანდრე გერმანეს ძე 1894 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
სამოილოვი ალექსანდრე ალექსანდრეს ძე 1883 წ. ებრაელი 02/08/1937 დოსიე
კოვალენკო ალექსანდრე დენისის ძე 1905 წ. რუსი არ არის მითითებული დოსიე
კულიჯანოვი ალექსანდრე ნიკოლოზის ძე 1899 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
მძინაროვი ალექსანდრე სერგოს ძე 1888 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
აკოპოვი ალექსანდრე არმენაკის ძე 1898 წ. სომეხი არ არის მითითებული დოსიე
აბაევი ალექსანდრე ნათანიელის ძე 1892 წ. ოსი არ არის მითითებული დოსიე
ლიადოვი ალექსანდრე ივანეს ძე 1901 წ. რუსი არ არის მითითებული დოსიე
გოლიაძე (გოლმაძე) ალექსანდრე მაქსიმეს ძე 1907 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
სიომინი ალექსანდრე ივანეს ძე 1903 წ. რუსი 02/09/1937 დოსიე
გრივა ალექსანდრე პორფირეს ძე 1885 წ. რუსი 09/09/1937 დოსიე
ჩიხრაძე ალექსანდრე ბესარიონის ძე 1896 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ცხვარაძე (ცხვერაძე) ალექსანდრე ივანეს ძე 1903 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ეროგინი ალექსანდრე მიხეილის ძე 1898 წ. ებრაელი არ არის მითითებული დოსიე
როზოვი ალექსანდრე ეფიმის ძე 1898 წ. რუსი არ არის მითითებული დოსიე
ხუნდაძე ალექსანდრე ალექსანდრეს ძე 1908 წ. ქართველი 09/09/1937 დოსიე
რომანიშვილი ალექსანდრე ილიას ძე 1908 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
შონია ალექსანდრე მალხაზის ძე 1899 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
დვალიშვილი ალექსანდრე ზაქარიას ძე 1903 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ჟურული ალექსანდრე ილიას ძე 1888 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ჯორჯაძე ალექსანდრე ზაქარიას ძე 1881 წ. არ არის მითითებული 18/06/1937 დოსიე
თიბილოვი ალექსანდრე არსენის ძე 1888 წ. ოსი 02/09/1937 დოსიე
აგრბა ალექსანდრე ივანეს ძე 1905 წ. ქართველი 05/11/1937 დოსიე
მდოიანი ალექსანდრე ავეტიკის ძე 1912 წ. სომეხი 23/06/1937 დოსიე
მირიმანოვი ალექსანდრე ნიკოლოზის ძე 1905 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
ჟუკოვი ალექსანდრე დიონისეს ძე 1911 წ. არ არის მითითებული 05/06/1937 დოსიე
ტერ-სტეფანოვი ალექსანდრე ნიკოლოზის ძე 1902 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
კრავცოვი ალექსანდრე მაქსიმეს ძე 1894 წ. არ არის მითითებული 03/08/1937 დოსიე
გველესიანი ალექსანდრე მალაქიას ძე 1896 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
ჯაფარიძე ალექსანდრე გიორგის ძე 1897 წ. ქართველი 11/11/1937 დოსიე
პოგორელოვი ალექსანდრე ფეოდორის ძე 1906 წ. რუსი არ არის მითითებული დოსიე
დორმიდონტოვი ალექსანდრე კონსტანტინეს ძე 1901 წ. რუსი არ არის მითითებული დოსიე
ფლორინსკი ალექსანდრე პავლეს ძე 1901წ. რუსი არ არის მითითებული დოსიე
ივანოვი ალექსანდრე ანდრეის ძე 1897 წ. რუსი 21/11/1937 დოსიე
დელიბაში ალექსანდრე ზაქარიას ძე 1912 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ბაზღაძე ალექსანდრე სტეფანეს ძე 1882 წ. არ არის მითითებული 10/04/1937 დოსიე
ვასილიევი ალექსანდრე ივანეს ძე 1898 წ. რუსი არ არის მითითებული დოსიე
კაჭარავა ალექსანდრე ივანეს ძე 1896 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ჩიქოვანი ალექსანდრე ერემიას ძე 1896 წ. ქართველი 17/07/1937 დოსიე
ცენტნერი ალექსანდრე ივანეს ძე 1913 წ. გერმანელი არ არის მითითებული დოსიე
ჭიჭინაძე ალექსანდრე ვარლამის ძე 1902 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ლაღიძე ალექსანდრე დომენტის ძე 1899 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
მიქელაძე ალექსანდრე ნესტორის ძე 1900 წ. ქართველი 29/07/1937 დოსიე
ჭელიძე ალექსანდრე ამირანის ძე 1882 წ. ქართველი 25/05/1937 დოსიე
გამსახურდია ალექსანდრე სიმონის ძე 1884 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
გაბუნია ალექსანდრე ვახტანგის ძე 1901 წ. ქართველი 21/06/1937 დოსიე
თავაძე ალექსანდრე არსენის ძე 1899 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
სამუშია ალექსანდრე მაქსიმეს ძე 1906 წ. ქართველი 29/06/1937 დოსიე
ლაცაბიძე ალექსანდრე მიხეილის ძე არ არის მითითებული არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
ნიკოლაიშვილი ალექსანდრე იოსების ძე 1903 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
კალანდაძე ალექსანდრე ლეონტის ძე 1901 წ. ქართველი 31/10/1937 დოსიე
ნონიკაშვილი ალექსანდრე დიმიტრის ძე 1898 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
უბირია ალექსანდრე ლუკას ძე 1893 წ. ქართველი 26/02/1937 დოსიე
ბოკერია ალექსანდრე სამსონის ძე 1900 წ. ქართველი 03/07/1938 დოსიე
მინენკოვი ალექსანდრე ლაზარეს ძე 1895 წ. რუსი არ არის მითითებული დოსიე
ზახაროვი ალექსანდრე სიმონის ძე 1888 წ. სომეხი არ არის მითითებული დოსიე
დომბროვსკი ალექსანდრე მიხეილის ძე 1893 წ. უკრაინელი 27/07/1937 დოსიე
ვაშაძე ალექსანდრე სიკოს ძე 1888 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
ხარებავა ალექსანდრე მაქსიმეს ძე 1893 წ. ქართველი 02/08/1937 დოსიე
სხირტლაძე ალექსანდრე ვასილის ძე 1891 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ზოტოვი ალექსანდრე ალექსანდრეს ძე 1899 წ. არ არის მითითებული 26/07/1937 დოსიე
გასიევი ალექსანდრე მაქსიმეს ძე 1904 წ. ოსი არ არის მითითებული დოსიე
მანჯგალაძე ალექსანდრე ილარიონის ძე 1891 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
გველესიანი ალექსანდრე სიმონის ძე 1906 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ბულდიხინი ალექსანდრე სიმონის ძე 1901 წ. რუსი არ არის მითითებული დოსიე
ბახტაძე ალექსანდრე ნიკოლოზის ძე 1898 წ. ქართველი 04/11/1921 დოსიე
მელიქია ალექსანდრე პროკოფის ძე 01/01/1905 ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ვეფხვაძე ალექსანდრე ირაკლის ძე 1898 წ. ქართველი 14/07/1937 დოსიე
დიდებაშვილი ალექსანდრე ალექსის ძე 1898 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ქებაძე ალექსანდრე სპირიდონის ძე 1891 წ. ქართველი 03/04/1937 დოსიე
ცხოვრებაშვილი ალექსანდრე ანდროს ძე 1906 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ბაბუნაშვილი ალექსანდრე სამსონის ძე არ არის მითითებული არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
გოგაძე ალექსანდრე იაკიმეს ძე 1901 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ჩოჩიევი ალექსანდრე ივანეს ძე (ცუბის ძე) 1884 წ. ოსი არ არის მითითებული დოსიე
ორაგველიძე ალექსანდრე დიმიტრის ძე 1903 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
პაპავა ალექსანდრე ფადეს ძე 1892 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ბრაგინსკი ალექსანდრე მარკის ძე 1905 წ. ებრაელი არ არის მითითებული დოსიე
მამიტაშვილი ალექსანდრე ნიკოლოზის ძე 1906 წ. ოსი 11/05/1938 დოსიე
ამაშუკელი ალექსანდრე ჯავახის ძე 1898 წ. ქართველი 07/05/1938 დოსიე
დოროშკო ალექსანდრე იოსების ძე 1902 წ. ბელორუსი არ არის მითითებული დოსიე
ზორინი ალექსანდრე ნიკოლოზის ძე 1901 წ. რუსი არ არის მითითებული დოსიე
ცინცაძე ალექსანდრე სიმონის ძე 1901 წ. ქართველი 19/06/1937 დოსიე
ზიბზიბაძე ალექსანდრე იაკობის ძე 1903 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
გორდელაძე ალექსანდრე იგორის ძე 1904 წ. არ არის მითითებული არ არის მითითებული დოსიე
მარტიუკოვი ალექსანდრე ნიკოლოზის ძე 1903 წ. რუსი არ არის მითითებული დოსიე
ვარდანია ალექსანდრე თევდორეს ძე 1907 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ორლიკ-სერებრიანიკოვი ალექსანდრე მიხეილის ძე 1900 წ. რუსი არ არის მითითებული დოსიე
ლიპარტიანი ალექსანდრე გიორგის ძე 1896 წ. ქართველი არ არის მითითებული დოსიე
ვოლკოვი ალექსანდრე ევთის ძე 1902 წ. რუსი არ არის მითითებული დოსიე